Balcar Diamonds Blog

Voděrady

Datum článku: 18. října, 2021

Vážení,
rád bych touto cestou poděkoval firmě ENVIPARTNER, s. r. o., jmenovitě Mgr. Lence Ondráčkové, Ph.D. za velice efektivní spolupráci při zpracování povodňové prohlídky pro naši obec. Tato prohlídka je důležitou preventivní činností v povodňové ochraně, především v současné době, kdy ohrožení přívalovými dešti je velmi časté. Již v minulosti nás tato problematika zaměstnávala a považuji za nutné věnovat se prevenci a tím tak předejít vznikům možných škod. Věřím, že napomůžeme ochraně občanů a jejich majetku.

Bc. Michal Hejna
starosta obce Voděrady