POVODŇOVÁ PROHLÍDKA

Splňte zákonnou povinnost a mějte bezpečnost své obce pod kontrolou

Chci vědět víc
Povodně

Čím dál větší frekvence extrémních událostí.

Následky

Povodně každoročně způsobí milionové škody.

Prevence

Základem je znalost území, příprava na povodně a vhodná opatření.

pattern-1

Definice

Co je vlastně povodňová prohlídka?

Povodňová prohlídka je činnost, při které se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Zajímá vás více? Časté dotazy

Zajistíme pro vás vše, co s povodňovou prohlídkou souvisí

Povodňová prohlídka v našem podání, to je pečlivá práce založená na dlouholetých zkušenostech v oboru povodňové problematiky a vodního hospodářství. Základem je terénní šetření a následné jednání s vodoprávními úřady a správci vodních toků. Zpracování výstupů povodňové prohlídky v interaktivní mapové aplikaci WEGAS včetně podrobné fotodokumentace závad.

ORGANIZACE

Zoorganizujeme povodňovou prohlídku za vás. To obnáší pozvání všech zainteresovaných účastníků jako jsou správci vodních toků, provozovatelé vodních děl a zástupci příslušného vodoprávního úřadu. Vybereme takový termín, aby vyhovoval všem stranám.

PROVEDENÍ

V rámci povodňové prohlídky provedeme důkladné terenní šetření, při kterém se odhalí nedostatky a závady na vodních tocích, vodních dílech a v příslušných záplavových územích podél vodních toků. Vše poté i osobně projdeme se zainteresovanými osobami.

ZÁPIS

Zpracujeme zápis o povodňové prohlídce. Tento dokument obsahuje popis stávajícího stavu, popis zjištěných závad a nedostatků a jsou zde obsaženy návrhy na eliminaci těchto zjištěných vad. Zápis je doplněn podrobnou fotodokumentací zjištěných závad včetně stavu koryta a záplavového území.

VÝSLEDKY

Závěrečnou fází je prezentace výsledků a odeslání zprávy se zjištěnými závadami všem zainteresovaným subjektům a osobám. Zpráva se vypracovává a předává v tištěné i v digitální verzi v podobě interaktivní mapové aplikace WEGAS. Při opakování povodňové prohlídky se doplní nové informace i fotodokumentace.

Proč si nechat udělat povodňovou prohlídku právě od nás?

Povodňová prohlídka v našem podání, to je pečlivá práce a dlouholeté zkušenosti v oboru povodňové problematiky, vodního hospodářství, praxe v jednání s vodoprávními úřady a správci vodních toků. Zpracování výstupu v interaktivní mapové aplikaci WEGAS.

ENVIPARTNER, s.r.o.

  • 800+ úspěšně realizovaných projektů
  • 1000+ spokojených klientů
  • 20+ zkušených odborníků
Kontaktujte nás

Prohlédněte si povodňovou prohlídku online

Povodňová prohlídka od ENVIPARTNER zpracovaná ve vlastní mapové aplikaci WEGAS.

Ukázka online