Časté dotazy

Co je to povodňová prohlídka

Povodňová prohlídka je činnost, při které se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Proč by obec měla mít povodňovou prohlídku?

Díky včasně provedené povodňové prohlídce jsou objeveny závady a možná rizika, která mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů při povodních. Zároveň slouží povodňová prohlídka jako podklad správcům vodních toků.

Jaké jsou nejčastější zjištěné závady?

Mezi nejčastěji zjištěné závady a nedostatky patří zanesená koryta vodních toků, poškozené břehové opevnění a degradace břehů. Dále poškozené lávky a mosty, odplavitelný materiál v záplavovém území vodních toků, poškozené zařízení na vodních nádržích apod.

Kdo je účastníkem při povodňové prohlídce?

Mezi účastníky patří předseda povodňové komise obce, zástupci správců vodních toků a zástupci příslušného vodoprávního úřadu.

Je povodňová prohlídka ze zákona povinná?

Ano je. Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) se povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.

Mohu jako starosta vyzvat občany k odstranění zjištěných závad?

Ano, povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Pomůže mi povodňová prohlídka při jednání se správci vodních toků?

Ano, díky zpracovanému zápisu budete mít podklad, který přesně dokumentuje aktuální stav vodních toků a může sloužit při budoucích jednáních např. o vyčištění koryta, sanaci břehové eroze apod.

Jak dlouho trvá zpracování povodňové prohlídky?

Terénní šetření zabere jeden až dva dny času v závislosti na rozsahu. Povodňová prohlídka s účastníky poté několik hodin. Zpracování zápisu trvá cca tři týdny.

Prohlédněte si povodňovou prohlídku online

Povodňová prohlídka od ENVIPARTNER zpracovaná ve vlastní mapové aplikaci WEGAS.

Ukázka online