Balcar Diamonds Blog

Pomůže mi povodňová prohlídka při jednání se správci vodních toků?

Datum článku: 23. června, 2021

Ano, díky zpracovanému zápisu budete mít podklad, který přesně dokumentuje aktuální stav vodních toků a může sloužit při budoucích jednáních např. o vyčištění koryta, sanaci břehové eroze apod.