Balcar Diamonds Blog

Kdo je účastníkem při povodňové prohlídce?

Datum článku: 23. června, 2021

Mezi účastníky patří předseda povodňové komise obce, zástupci správců vodních toků a zástupci příslušného vodoprávního úřadu.