Balcar Diamonds Blog

Je povodňová prohlídka ze zákona povinná?

Datum článku: 23. června, 2021

Ano je. Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) se povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.