Balcar Diamonds Blog

Jaké jsou nejčastější zjištěné závady?

Datum článku: 23. června, 2021

Mezi nejčastěji zjištěné závady a nedostatky patří zanesená koryta vodních toků, poškozené břehové opevnění a degradace břehů. Dále poškozené lávky a mosty, odplavitelný materiál v záplavovém území vodních toků, poškozené zařízení na vodních nádržích apod.